Muktha Balaga

ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಜೀವ ಭಾವಗಳ ರಿಂಗಣಾ…. ಚಿರಂಥನಾ….ಮಂಥನ

Posted on: ಮಾರ್ಚ್ 13, 2007

ನನಗೆ ಮರ್ತೊಗೊ ಮೊದ್ಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಬರಿಯೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು.. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಬರಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೂಡಿಲ್ಲ… ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೆ….. ಇದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ… ಮಂಥನದ ಬಗ್ಗೆ !!

 This mega serial by Sethuram mainly deals with few things that are commonly & uncommonly seen in the society. Some characters are representative of the personalities, situations, stories and what not…. Just to summarise I shall list down the characters and the stories that are written across to connect them with the feelings. I would also be adding my way of understanding  & interpretation which obviously is given to the viewer….

Story line 1 – Sudha beLawaDi(forgot the character name) is a mother in family who shares a wonderful relationships with the females at home. Specially her just graduated-working-daughter. I just loved the way the scenes are picturised. Her mother’s role has been played by Lakshmi chandrashekhar… A vivid thinker(?) & deals with the daily routines in the family. The men in the family are the antogonists. One , the husband of Sudha who is good-for-nothing , who also demands for money at untimely situations. This character looks quite interesting, representing a small strata of men. Sudha’s son who is married to another so-so-wife who is depicted as an ‘Duraaseburuki’ & calculative & what not.

Now the scene is, the son who lives separately with his wife is running short of money to build his house & demanding for a loan which could have sudha’s house as Mortgage. The talks are still in -present-tense- as to what needs to done next. Mother sudha is not in favour of the decision & rest of the janata behaves so situational based…

Story line 2 –  A cute little girl who lives with her taata(sethuram has enacted this role) in a small village & she is visited by her mother’s friend who is now the DC of that village. The way the girl gets introduced in the serial is interesting. She has not seen her mother but is inquistive to know about her. She knocks each & every door which can give her a bit of information about her mother. She is scared about the grandpa who is also a victimised poor father who seems to be a contended school teacher. His daughter who is the little girl mother is still a question mark to him, he knows that she went to city for her college & ended up with her pregnancy. It would be too late to question her about -hows-about-the episode. The poor college going girl donates her breathe to her daughter who is the now-little-girl living with her grandpa.

The DC who is Nandini Jadhav(enacted by Nandini-Mukta fame Arundhati) is another character connected to this story2 . Almost 75% of her personality says she is a perfect career woman, having stressful life & a cynical family life. She has taken a transfer to this village voluntarily & now wishes to bring her mother to stay with her. She seems to be another dissatisfied soul with her family life(Now a days, having a job & working itself is a crime -uff ??)….

Today’s episode connects the story line 1 & 2… Nandhini Jadhav happens to be sudha’s younger sister.. Wow!! what a turn… Lets see what happens next.

Story line 3 –  Talks about Rajaram who is known to be a strict officer in the Income tax office(where Nandini Jadhav is a DC now).. He seems to be a very simple-living-high-thinking-kinda person. His in-laws are bent upon celebrating his wife’s baby-shower(seemantha) program in a full fledge way which he is not in favour for…

His wife (really pathetic 😦 ) who is incidently an house-wife enjoys being pampered by her husband (More in later episodes). This guy rajaram being a sincere officer rejects to accompany her for her check-up the next day due to which she is upset (wonder whether they really needs such reasons ??)

Positive points(or what I liked) –

1) The Dialogues or the script writing(done by sudha & others) is unmatching.

2) Mother daughter relationship is been displayed very fruitful & it has come up very natural(in such a way that most of them could as well relate)

3) The characters matches the personality or viceversa.

4) Episode Direction is excellent.

Something which I didn’t like.

1) Career Woman(as of now) is depicted like a villan (atleast as of now)

2) Dandapinda men, agree they do exists, but not sure whether they can tolerate such an extent of taunting from their wife & vice versa…..

Happy Serial Watching…..

ps – The Music(scored by whom??) is really haunting.. The lyrics reminds me the other M serials… I would have prefered Rajesh Krishanan or SPB instead of Raju Ananthswamy. Nandita hums quite well…

Advertisements

126 Responses to "ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಜೀವ ಭಾವಗಳ ರಿಂಗಣಾ…. ಚಿರಂಥನಾ….ಮಂಥನ"

Thanks for giving brief outline to serial Manthana
seems to be good with lot of unique characters.
let me try whether I can watch some episodes atleast.
as of now seems difficult with World Cup fever started everywhere anyhow can lookfor updates like the above for people like me

Am really fed up with these searials dishing out the career woman, dandapinda husbends stuff routinely. So no such mind manthana for me.

I just watch any serial at any time available to me and understanding the story is not difficult – all are bubblegumed and rubber banded to maximum.

There should be something new, something different. Its boring to look at same actors in differnt garbs and mouthing similar and familar dilogues…

Hehe 😀

In all, another serial and another story to remember!! Same things are said over and over…again and again…

At least these things are better than the saas-bahu soaps!!

Not to mention…

Its a very good writeup…covers the gist wisely and beautifully!!

When you are fed up things ; Why do you read it or see it .. ?
GOSH.. you guys do so much ranting .. Atleast somebody liked the writing, nanna puNya !!

Srik, what is wise in that ? Just scribbled everything on top of my head!!
Pranesh avare, cricket match madhya madhya idanna nodi, its more than worth watching.. Its different story, dialogues anthu super.

Madam,
I just gave my comment and have clearely stated the I dont watch it. Just because the commentators were oral enought to post their true feelings – men are all not ranting 🙂

Its nice that you liked it – so be it.

cheers
mohan!

When I meet sethuram sometime , I would certainly suggest to create one feature like Mohan, interesting, yet another different character 🙂

taaLme sir, avatthu sanjay blog nalli nodidre Manthana para bagge ondashTu hogaLike koTTidri so mostly interest irbahudu ankonde.. neevu astralla nidde maadidre parvaagilla bidi! adakke serial chennagilla annbeDi ashTe, nodovru nodli…

Who woudnt love to see onself on screen and fall in love? Maybe am speaking for you 🙂

Offcourse I cant take another veena charcter heh heh.

If you read my original comments it says comparitively manthana is far off compared to minchu. I mostly liked sujathas realistic acting.

En madam from when are have you become PR for manthana pushing it so much on me?

First thing – I am speak for myself, thanks for the help.

Second thing – Why on you? ellarnu biTTu ??devaraaNe illa. I told pranesh sir to watch it since he appreciates & acknowledges good things better than anybody!

one comment says, you don’t watch it & the other says your like Sujathas acting… hmm… enidu ?

I think I commented enough, let others do now..
This sunday we are all meeting for GH’s program samvaada, mareyade banni.. pls! namma MB blog kade inda ondu invitation..

madam,
How on earth can the statement “nodovru nodli” mean praneshachar?

I like this left brain , right brain business. You can convinently answer only those questions you want and ignore the rest…thats just too good here.

Example: Why pushing for Manthana 🙂

You dont need to sit and watch all the 365 episodes of sujatha to declare this. Gold glitters to the distance even in previews 🙂

With this comment. The XXVVII adhyaya of veena samvadha closes. Om thath sath 🙂

There is a very good Thanksgiving post on RK’s. Just take a look at it – its very good. Veena – sorry for hijacking your post as usual 😉

veena madammu… girish avara samvaada irodhu 25 march sunday andre mundina bhanuvaara… ee vara alla ..amele peenya kadege hortubitteeraa… husharu..:D

Veena aka teacher aka petrol bunk owner…

directions yella munchene tiLkondu bittiri, illa andre mysore kadege nim car tirugbidatte 😉

Atleast heLid tara bartheenalla… sumne uttarana pourusha torsalvalla…! 🙂
nimma harake inda ondu petrol bunk iDoNa bidi, Shell maatra ashTe 🙂 yaake antha gottalla.

Srik,
Uttara andre yaru? gottha?
Yell Ok adre sheele yake?
🙂

Mohan,

Uttara kumarana kathe mahabharathada ondu ghaTTa in Viraata Parva.

He is a vain arrogant person with very less guts to do anything. he is a coward to the core. Kauravas will be trying hard to find the whereabouts of Pandavas during the 13th year of their exile during which they have to live in disguise. You are aware they take shelter in King Viraata’s court in Matsya Desha.

During the fag end of this year, the Kauravas hatch a plan to discover the Pandavas. They get their allies to steal the cattle of Viraata and when Viraata and his Commander are battling them to get the cattle back, Kauravas attack stealthily.

At this time, the entire Anthapura of Viraata looks upon Uttara Kumara as their savior and he also boasts of his prowess. He uses Brihannala (Arjuna in disguise as a eunuch)as his charioteer.

On the battle field, Uttara gets scared and decides to flee. Brihannala fights for him and then Uttara Kumara realises his folly and begs forgiveness, and changes to a humble person.

Iti Uttara Kumaara Purana.

veena madam
nenne manthana nodde yes it appars to be quite interesting let us see what is in store
yesterday it was birhday of nandinijadhav’s neice
sudhan belavadi’s daughter. as usual father not remembering (totally a parasite no work always spend) brother was informed by ajji to call and wish attige makes a drama and wishes on phone to ensure the financial support is not stopped for house. nandhini jadhav is the first to wish thro
a personally sent bouque and dinner coupons and also calls and wishes like this
other is dandapinda father of this brithday girl
who is in the clutches of money lender (local dada type) overall it was interesting and seems to have good stuff

kumar (male) tilitu uttara (female) yaru antha mohan mohnavagi kelidre nivu uttarakumarana purana mahabaharath kathe helithirall uttara gothide uttara kodi

Thanks Pranesh avare,

naanu ninne nodlikke aaglilla…. so ivatthu yaarnaadru keLoNa annkonde… (keLidru avaru update maadthaara adu bere prashNe bidi)… Glad that you liked it.
neevu aagaga nodthaa iri pls, nanage miss aadre update kodi… illa andru update kodbahudu… nimma anisike, analysis ella haakbahudu kooDa. Muktha episode updates Sanjay blog nalli kaLe kaTTu tidvu….! adara jothe namma haraTe gaLu serthaa idvu.

Have a nice day ahead,
Veena,

vani,
Thanks. 😉
So now I know what I am 😦

Cheers
mohan!

Nandhini jadhav(NJ) acts to be more than strict in her work place. I don’t think so much was needed. Agree you need to maintain some distance but not so much…
Yet another Danda pinda guy is introduced, he is none another than a son of one of the OS(office staff??) in NJ’s office. She also become emotional and says you are like my father etc., etc., & then asks some personal questions like where is the need for him to work(This is not okay for me, whosever want to work – let them .. but nobody should force them to do – kind of demand some money from them or what ever)…
Then the OS(Goa Dattu) says, he has 2 married daughters & 1 son. He stays in the upstairs & these people downstairs since ladies can’t get along(I guess they want to target people who have such adjustment of living upstairs & downstairs)…. He also says ‘ Maga antha prayojna illa :-)’.. onthara default dialogue aagbiTTide.

Also, OS gets glad that the deputy director called him ‘ like a father’ & tries to be personal by offering him a carrier(lunch box) which she rejects. He takes a step ahead & asks whether her husband is also expected after his transfer…
NJ stares at her as he she is going to eat him up, she says … ‘Tande tara andiddu ashTe, tandene anlillvalla, nanna personal vichaarakke tale haakbedi & he apologies & leaves!!

Another new character is introduced, Chitrashri’s(sudha belawadi’s daughter) friend.. who is a daughter of a hindu-chirstian couple. Chitrashri gives one lecture on how the husband-wife relationship should be & what are all the ill-effects of their negative relationships etc., Her friend also says that Arranged marraige is out of question to her Hindu bridegroom will see her as a christian & Vice versa…(different angle)…

******* RukhavaT ke liye khed hein ************ (something happened & some message was displayed which looked purely technical).. We waited for 5 minutes & lost hope of seeing the rest of the episode…
If anybody have seen it, kindly update maadi.

wish you a very happr prosperous ugadi
SARVAJITNAMA SAMVATSARADA HARDIKA SHUBHASHAYAGALU
HOSA VARUSHA TARALI YELLARIGU HARUSH SUKHA SANTHOSHA NEMMADI YENDU HARIASUVEU NAVU

PLEASE SEE LINK FOR DETAILS ABOUT SAMVATSARA
http://thatskannada.oneindia.in/sahitya/hari/220904samvatsara.html

Seems like an interesting serial with so many characters and plots. But I don’t think I can even try to watch these with the world cup happening! I will follow your blog for updates and once the WC is over will watch the serial 🙂

So keep updating 🙂

The character Sumathi(played by Sudha BelawaDi) is just amazing. Today this proved the she is not only a brave wife but also a brave mother .. I was quite impressed with the dialogues(as usual).
The scene is like this ! Her one & only DIL is an expecting mother & sumathi likes to talk to her & generally do some wishing-good-types.
When both of them are speaking, she questions her DIL whether suresh-her son really loose money in gambling(this is what she had told earlier when she seeks help to construct their house).. & the mother is annoyed. The DIL tries to put it as YES! Now full senti dialogues

ಸುಧಾ : ನನ್ನ ಗಂಡನನಂತು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಒಳ್ಳೇವನ್ನನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ.. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಪ್ಪನ ತರ ಆಗೊದ್ನ.

ಸೊಸೆ : ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮಾವನ್ನ ತಿದ್ದ ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅತ್ತೆ? (music music)

ಸುಧಾ : ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ..ನಾನು ಏನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ದೆ ಮಗನ ಕಡೆಗೆ ಹೊದ್ರು. ಮಗನ ಜೀವನ ಹಾಳಾದು ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊಸೆ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ (this looks like a big apavaada, which sounds little hyped up)
ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಆಫಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದೆ, ಆಗ ಸುರೇಶ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಗಿ ಫಿಳ್ಟರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ತರೋಕ್ ಹೊಗಿದಾನೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಸುತ್ತ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು! ನನ್ನ ಮಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಜೂಜಲ್ಲಿ ಸೊತ್ನಾ ?

ಸೊಸೆ : ಅತ್ತೆ ಅದು ಅದು…. (jeeva bhaavagaLa nOvu nalivugaLa chiraMtana … Music…Music..)

Manthana dharavahiya sheershike geetheya sahithya yaragadhu gottidhre publish maadi please.
– Raghu

Some Turning point! Yesterday!! About mane mele saala..

Will update soon, aadre bere yaaradu pls update maadi.

Manthana titlesong lirics by B R LAXMAN RAO. JAALIBAARINALLI KUTU POLI GELEYARU , AVRE.

NINNE EPISODE ESHTU TMC KANEERU?

Veena Avare,

Ninne episode nodidra? Adralli Chitrashree matte heliddare node Sudhage, Ajji ninge malatayee anta

ninne episodenalli malatayi antha helidru correct
yesterday it was a day for celebration maga sose
manege bartare antha documents sign madi payasa uppittu (maganige ishtavagiddu jasti tuppa haki)
sudha avre madidru hale photo magandu as a baby,
with girls dress with moggina jade at the time of javala yella scenes chennagittu. konege maga tindi tinda shstra madida sose doctor empty stomachnalli barlikke heldru antha nataka madi
tindi avoid madidlu tayige yella tiliitu adaru
maganige doucments kottu sosege agaga barta iru tayi ninna hinde maganu bartane antha olleya matu heli avarannu kalisi(magala reshme sire ravike yella kottu) ananthara avaru express maida riti tumba chennagittu it was good

Houdu, keLide.. I was quite surprised & the mother also is so kind of the step-daughter. I think Nandini Jadhav must be her real daughter which now she dislikes.
Houdu Praneshachar avare, sudha acting anthu super. avara patra entha adbutha, aake alli oLage hokku anthargatharaagthaare, annisode illa acting maadthidaare antha.
Sose anthu teera athi aadthaaLe annistu, ondu dina atte maneli tinDi ge invite maadidru adenu nakra maadidlu.. abbabba!
kadege, reshme seere koTTu harsi, maneg bartha iramma, basavan hinde baala anno tara ivanu barthaaLe annodrallu paapa enthaa olletana ittu antha….
aadru aa sose ge adu hege mansu barutte antha, suLLu heLokke, avara santhoshakkadru tindi tinnodalva ?
Chitrashree paatra chennagide kooDa, she has acted well too, huTTidre heNNu makkaLu huTTabeku annotara pratibimbisida haagaytu…
Sudha beLawadi ge first prize guarantee, she is a talented actor no doubt.

Keluprasad, neeve heLidda aake bhargavi narayaN magaLu antha ? Prakash beLawaDi kooDa iddare naanu sudha prakashna hendthi ankobiTTide, aake avara tangina ? ayyo devare!

veena avre sudha prakashge tangi, BHARGAVIYARA magulu,

yesterday it was about the inspectors in the
Income Tax department and their characters one is honest and other is corrupt. the big man of the town wants to take honest man into his side thro his friend who is father in law of the honest inspector.
It also depicts how news of raids and all gets leaked because of the people who are not committed in the set up.
I was told Sri.Sethram is from Income Tax Dept. and not taken retirement and devoting his full time to media tv. so he is able to get insight
into all these IT ( Income Tax ri) related issues.

Sudha was missing yesterday.. Rather I missed her. avara acting munde bere ella kathenu ontara kadime ansatte.
Income Tax & that contractor & that Auditor story was too much…
Kshama baggegina discussion was ultimate, the last dialogue was timid. Sethuram asks Nandini, ninna jeevanane sari maadkondilla neenu kshama javabdhaari elli togoteeya !!… she breaks down, alla avaLige antha samsaarada kashTa enu antha nanage innu gottagilla. ‘Devare’

Namskara

Nandini maduve aagirodu north indian , ammange ishta illa, adke amma maglige maatukate illa, but now there is misunderstanding between nandini & husbund, adke avlu transfer tagondu vaapas bandirodu, aadre amma maatadta illa, she is feeling lonley, mundindu gottilla, nodiupdate maadtini

Sudha missadre enante episode antu chennagittu, nandinia mestru chaaritryavilladavlu anta heliddakke avlu breakdown aagiddu, eevattenagutto nodona.

This part is okay Kelu prasad avare,

The basic thing was, 10 years she has spent with her husband who she herself chose. No matter whether he belongs to north or south .. I think 10 years is quite a long time to like or dislike each other. And in between she keeps telling others, ibbrugu magu beku annisle illa. so stupid ansatte.
Just a personal thought, almost after knowing each other for some years & also chose to lead life together each one should understand the idea behind sharing that good relationship. 3-4 varshakke lifestyle bore annisutte & changes like the family expansion would bring in some positive thoughts along with the responsibility. In many cases, the children in the family becomes the bondage between that relationship.

illa andru Nandini swalpa jaastine ‘aham’ display maadthirtaaLe allalli.. Lets see what her north-indian husband has to say. We have just heard one part of the story!

And Mestru nandini charitre bagge enu maatadlilla ankoteeni, I think he said ninna jeevanane sari illa types!

ninne episodnalli last dilagge was chaaritravilladavalu anta, thats where she breaks down.

Mostly its like this.

Charitre = History, that means you don’t have a good history.
Chaaritre = Good character.

So it should be the first one & not second. paapa ri avaru school master, susamkrutharu kooDa. Let me watch it today & understand.

Ninne episodnalli meshtru mattu nandini maatugalu chennagittu, sudha scene was also good, totaly episode was very good.

yaake yaaru episode noodta ilva? yaardu coments illa .

yesterday I saw partly
sudha and her husband in conversation regarding
marriage of his daughter sudha vehemently opposed
proposal from him. after this sits alone without taking food daughter chitrashree comes out asks amma to take dinner which she says no after lot of discussion she agree to take very good talk between mother and daughter
arundhati (alundathi) chcks sudha about her availality in house and comes without eating from a reception. touching scenes both are hungry but still not taken food …………….

akka tangi jagla mugidu oota a mele magalige
gandu huduku antha sudha heltare aruge aaga avalu nagutta heltale ninna ganda ninna mudve nodidiya
nanna maduve gati kandidiya hagu saha gandu huduke antha helthiyalla yen samachar antha keldiare sudha marmikavagi idu jeenvana namma balu higatuantha magalige maduve madade iralikke
agalla. avalige ollyeadagali yndu navu prayatna madidare aitu antha helthale. scene were good
roudi element contactor comes to Income Tax Office with gifts and sweets for distribution
he was given a warm reception by all gleeing at the gifts. he was sitting and all staff were sitting and listeing there enters aru and asks him what is the matter and he says when I came home you sent me back now it is festival time and as per practice I have brought gifts and sweeets
for staff here. all staff including superintendent says yes mada it is practice.
she says it is againsit rules to give/receive costly gifts and asks him to leave office immediatley. he gets angry. she directs superintendent to send him out with his packets in five minutes time otherwise he will get a memo and goes to his chamber. she also tells other guy to call police and lodge complaint if he does not leave. he sits adamentally how I can accept defeat in the hands of lady who I am what are my connections politically etc blaw blaw…….
superintendent and others pacifies him and says better he leaaves office as this may put all of them into trouble and pleads him to leave and finally appajappa (his right hand) also says better we leave. finally they leave office with all the packets they brought.
aru was inside the Honest IT inspector comes she asks whether guy left he says yes, and advises her not entangle with such people as they have got lot of contacts and political connections she says no it is my office what I say should run here etc., she says you are a lady it is better
not to get into such problems but she reactcs vehementally and asks him what he would have done if such thing taken place and he is in her position he says he would have also sent him out and she says I have also done the same things no issue of male and female here. finally honest inspector discloses he is very happy with her action and comments konegu obba gandasuaru namage sahebru agi bandiddare antha kushi padtare

Praneshachar avare, thanks for the great update. I couldn’t watch the last part. Hmm.. ee naDuve income tax dept episode kaDe baari joraagide. Hope it continues. In Mukta I remember, there was some story w.r.t Naxalite & after the murder of the naxalite, TNS told the viewers that he will be stopping the story since it is very sensitive.

akka tangi dialogues super aagittu.. Sudha’s husband maadiro paatra dhaari yaaru ? Acted very well.. Nodidre tu annisbeku astondu natural acting maadidaare manushya..!

danda pindada hesru chandrahasa ullala ante, gireesh kasaravalli avara haseena cinemadalli lead roll maadidda.

splendid performance by chandrahasa ullaLa, ullaLa andre mangaloreanaa ? His face looks new to me , may be his first serial annisutte (which i am watching :-))

yesterday
two parts contractor-rowdy sheeter trying to win over honest Income Tax Inspector thro his friendly connection with his father in law visits fatherin law’s house and gifts were given to wife of IT Inspector on her seemntha after lot of talks advises to him that he should live like otheres and can not be sathy harishchandra etc. etc., the IT Inspector got frstrated and leaves the inlaws place in a huff.
last scene talk between nandini and chitrashree
good dialogues on various issues relating to laxmi chandrashekar for one she is mother and for other ajji. good acting by both and some touching scenes

ninneya manthana kaaryakrama tumba chennagittu.
What a picturisation ? those dialogues … ondodu dialogue innu kiviyalli ringaNisuttide…
Sudha was looking so beautiful among all, he dress sense is very good alva, the way she carries herself is also too good.
Brilliant actress she is …
It spoke about how a person can be happy if he forgets & forgives peoples mistake despite getting bombarded with many issues in one’s day to day life.

This was the theme in even today’s baduku badalisabahudu kaaryakrama in radio.. Nice program in FM Rainbow at 8am on wednesdays. A good program to start your day with.

Story in a line – The mother lakshmi chandrashekhar & the daughter Nandini’s patching up episode. Good one!

yes really it was good without any incometax related issues purely a human relationship
episode and each one has done their role to
perfection. yes sudha is super and bereavru yenu kadime illa all have acted to the requirement
optly.

It was a very well pictured episode yesterday.
I liked each and every scene in it, dialogues were ultimate.

Sethuram must seriously look into directing rather than acting now.

I was not an avid follower of this soap, but yesterday had to watch it along with my dinner. But no regrets, I liked it very much.

Arndhati has done good job, loving daughter, strict officer, honest expressions. Liked the way this role is shaping up!!

yesterday couldnot watch. agree with you srik
sethuram has done a nice job and I think he will be in full time now in this as I was told he has taken VR from his Income Tax Job let us hope good and qulaity serials will flow both the seetha and sethu RAM’s

anybody saw yesterday’s episode no power in our area and looks it was so in many parts

Yesterday, it was another good episode.

Scene 1 – Rajaram & Nandini going for a site inspection. He brings his friends scooter so that people doesnt’ recognise them. Nandini goes dressed as if she has come from a village. One guy who is a watchman to that site comes & enquires & he is worried because Rajaram will be taking some pictures . He says, not to take any pictures in the spot instead go to city office to check for mroe details. Later the security guard reports the whole incident to shivashankara reddy.

Scene 2 – Shivashankar reddy is worried because he starts thinking if the madam has started her inspection. they tries to related all the data to rajaram & nandini but would not be successful. Later calls up his chela padnabhaiah & asks to spy rajaram & finds out. Padmanabhaiah calls up reddy & says that Rajaram was out in the afternoon but had been to hospital to collect her medical reports. They the reddy is happy.
Rajaram comes back and will be talking to his wife & finds that Padmabhaiah had visited him during his absence. He queries few certain things & later feels that nobody got to know about their inspection to site.

Scene 3 – A new family. A rich guy (with a big house) ranting towards his wife with daridra, daridra & taunting her for everything. This is enacted by the same guy who acted in grihabanga as malavika’s husband there .. His son is supposedly a 2nd PU going student & the mother request him to take his kid to admit to the tution .. which he takes it in bad way & says.. I am a big officer & you want me to go & admit him to tution.. I can pay as much moeny as the teacher wants that this.
Shivashankara reddy calls this guys & then we get to know that he is the executive engg in corporation. Reddy says he wants the hospital work to proceed without any issues & says some junior engineer came for inspection .. Executive engineer says, he will take care & nothing to worry .. he will keep saying, neevu anna koDo dhaNi etc.,

Ivathu serial nodthidanthe, entha tiruvu tegedukondittu.
Sudha belawaDi, tanna gaNdannanna vahisikoLLo maathu gaLu.. aha entha confident aagi maathadthaa idru aake.! it was not sounding unnatural too. Well, as the scene progressed the goonds who lent the money come home & creates the scene. The Dialogues after those goons leave is just tremendous, the husband is hurt & his ears are bleeding… sudha just perspires & says, doctru ge phone maadu, naanu seere change maadtheeni, appanigu bere shirt kodu….
nanganthu eraDu kaNNalli neeru band bidtu, eshTu jana heNNu makkaLu ee reethi anubhavisuthiddaarO, aadru namma bharatha heNNi na sahishNu manobhaavanege eraDu kai etti mugibeku ashTe.
Today’s episode was one of the marvellous ones!
Sigh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

manthana ilde sat & sunday boragutte.

Srik, can you please create a separate page/tab for this post ? This would be a nice one to track ! Kindly do.

Did anybody watch this serial yesterday ? I couldn’t watch it. anything important ?
These days I am getting bored with the shivshankar reddy episode & the corrupt corporation executive engineer story!

Sudha beLawaDi elli hogbiTiddaare ?

Manthana is simplfy superb.no other regional serials are as powerful as kannada serial mathana.
Hatsoff to kannada serial

Hey, good news, T N S all serial titlesong song CD MANASINAPUTAGALA NADUVE IS available at disco track no17A eastern block jayanagar shoping complex

yen veena,
nimge bari goLu torisi kaNNalli gangaa kaaveri haristidre chennana?

Idu sikkapatte expectation aytu nimdu 😦

yaakri srik, Sudha beLawaDi andre goLena ?
sumne iri, idella viewer’s choice. ninne nodlik aaglilla, ethkotaane IT, shivshankar reddy andre bore hodiyatte 🙂
Nandini layout du post bardideera ? innu mele shruthi manege athitigaLu ee blog post nodkondu hort bidtaare 🙂 adralli avara mane hatra iro, temple, dead end, ella bardideera.. come home sometime post ge link bere koTTideera!

Yestrerday Manthana was superb Nandini Jadhav has done very decent role and dialogues are really superb. her struggle aganist corruption and getting married love marriage( who is after money and fame and wants her to accompany him to parties as a show piece all narrated wonderfully) and after 10 or more years of together they seperate due to differences she is carving for a child and he is in no mood to have a child initially to be like harva jodi hakki and later we have lived like this now why you need sort of person. both mestru and shisye have acted very well
earlier one sub contractor (purshottam of mukta) who is ditched by villianious character comes to furnish details of avoidance of Income Tax there also idealogy based discussions are good
lot of dialogues with depth really you have to see to enjoy

Pranesh et all,
ninne enaaytu ? power cut ittu so onchooru nodak aaglilla. pls update maadi.

contractor mane matukathe tuition issue appana jothege maga illi barthane contractor says no problem he will get it if I say he will take ….
boy says he dont want science but will go for commerce swalpa buddivada to earn money he should become engineer see your father he is EE and how much he has earned. boy revolts and says he knows how that money has come EE gets angry and sends home the boy and he says he will come by 9PM
contractor advises grown up boys should be treated as friends you can scold left right and something may happen etc. etc. he says namma maneyalli yaru odlilla punya hagagi yaru yarannu hege hanad sampdisidiri antha Q madlilla and thanks god for this hebbettu is OK in this respect.
money lender and club owner comes to sumathis” house (sudha belegere) and wants to meet. her husband was wurprised asks him (shivakrishna desai of mukta) is th cheque bounced but he says no and smilingly asks for his wife. shruthi was called and asked to get her mother. she also asks matee sala madiddra? illa illa antha SK helidru
shruthi goes tells her mother she says why this peede banthu manege mattenu grahachara kadideyo
comes to meet him asks same Q but club owner says no no I though I should not take money from
honest people as it was done as a rountine he thought he should give back money so he has brought cheques and requests the same to be acccpeted. but sumathi declines and asks tell me the reason why this change in you. finally he tells reason nandhin jadhav (earlier nandinish mother (LC) had gone and scolded this guy and also mentions if sumathi takes the steps like him using nandhini who is in Income Tax Dept. in a high post. then he was really worried and discloses this sumathi politely says no and tells him we are not that cheap to use powers for personal gains
tata mattu mommagalu samvada yavaga delhige hogtiri alli inda nadhina ganda bandre nanu jaga khali madbeka he says dont worry at the she says nadi tata navu hallige hogona alle odtini bega nanna maduve madi antha helthale
munde nodbeku
contractor dandapindana patragalalli abhinaya thumba chennagide all characters are super including nandhini shrughi yella a class apart

Super description praneshachar avare,

miss maadkondidakke enu bejaar aaglilla. Sudha avaru eshtond dina aadmele bandidru ayyo miss aayta.
ninne jayanagar alliro chandra saagara choultry ge hogi wedding reception attend maadi baro astralli manthana mugide hogittu.
maneli ellaru hogidvi, so serial goskara bega horadi antha urgent maadlikku sari yoglilla… elders bandre usually nentaru jaasti maatad kond irthaaralla.. naanu prashanth ashTe aagidre, gottiro astu janana maatadsi, ooTa maadi 10 ge vaapas barbahudaagittu.

So ivattu matte nimmalli ondu prarthane, dayavittu kathe heLi ninne episode. pls…
ivattu gurantee miss maadkoLLolla, current hodre daiva nimitta 🙂

tuition issue continues EE brings his son to tution and prof. sees them. EE introduces himself but prof. says yes yes I know you he feels great and looks at his son. I met you when I visited cops. for plan sanction when I built this house.
I know your son also as he was short in attendance he came and paid the fine. EE was taken aback and asks is he having shortage of attendance Prof. advises better he should spend some time to see what his son is doing. In nutshell Prof. explains the tuition system a current burning issue when children comes to PUC in science stream. finally says he can not admit.
sumathi and her mother talk regarding why her mother went to money lender and threatedned him taking name of nandini jadhav etc.etc.,
nandhini and swetha discuss why cheques were issued nandhini says no evidence no documents why you both decdided to pay the cheques etc., etc., konege ibbaru jothge oota madtare ishtu

ivattu mostly nanu miss madtini nivu tappade nodi update madi nalege advance book yake andre nimagella weekend alwa. innu matte nanna blog visit only on 2nd may 2007. 30th onduty to chitradurga 1st may day holiday

nammalli transformer daMaar aagi friday raathri 9:30 ge hoda current, shanivaara madhyaana 2:30 ge bantu..
ivattu nodi, ella dinada episode kathe tiLkobedu (intropolate maadi :-))

Hi All

It is really nice to see that many people are watching Manthana serial like me, though I am in Dubai, we get this serial at 8.30Pm local time.

Initially i thought the serial is not going to have somuch of impact but once started watching feels like not to miss the next day serial.

It is really excellent job done by Mr, Sethuram like T.N. Seetharam

SKMURTHY avarige swagata dubai alli iddu kannada kampannu ulisi belesalu prayatna madta idira congrats.
agree manthana is a very good serial and sethram has kept it going quite well and acting of almost all is superb.

My brother-in-law and sister-inlaw in US wants to watch Manthana serial.How to go about it??please let me know

I watched one episode of this really good – pretty much on par with Muktha viewers in my family say, and even I felt. The main thing I liked is that it assumes some kind of understanding by the viewers, and there’s a lot of things on screen in terms of facial expressions and so on, that are unsaid that a viewer can observe – really excellent acting and direction.

Comment by Sanjay M — May 2, 2007

Anasuya, They need to wait until they get the ETV Telecast or sethuram comes with his DVD set to US. TNS did this for his first teleserial Mayamruga.

sanjay post bere yello ittu idaralli hakde
kaleda mduru dina thumba chennagittu
ondu kade umathi magana gruhapravesh avana hendathi upayavagi sumathi avara mane avarannu
hege avoid madbeku antha plan madtale patiraya
dub antha hallakke biltane. idu swalpa too much
anisthu. women’s role in different arena is projected nicely by seetharam
ajji mondy lender (shivakrishna desai) maneyalli
mommagana mane grihapraveshakke antha Rs.10000 saviangs inda tegedukonud manege hogbekeendu ready agtale. SK will tell her about the grand bunglow built by her grandson and also shows her
the invitation which is very costly printed by him.
the son has told her mother no invitations are printed and he wants it to be simple first says
appa beda I can not invite him and then also says ajji kooda beda avaru adgeavaru namma maryade prashne hage hege sumathi tells his to get lost
he wanted only she and shruthi to attend. his wife was clever when we say ajii beda these people too will not come
sumathi and her mother had not yet met. one is elated about grihapravesh of grandson and other is so sad with the behaviour of son
meshtru kelasa hudkta iddare SK tamma hattira nithi patha maduvarige kelasa illa antha heli
contractor reddy hattra bartare alli avarige ondu kelsa arrange agtade (because of his staying with nandini DC of income tax) hege
tution meshtrige bejara agide pressue to take boy to tution and he is fed up and reddy wants to get him out of college be some means where he is shown as culprit.
Income tax inspector na hege avara DC inda upayavagi bere maduva plan madtare contractor
for that he calls his fatherinlaw and say let them buy a site in the name of wife of Inspector and he will pay the initial money and this should create differences between boss and him and both should start suspecting each other
goin great looks like very good twists are expected nodi enjoy madi

I agree this is a Kannada forum, but when you are using English as the language of communication, at least get the basics right. The article is written in horrendous language, and worse grammar.

Naavella Kannadigaru. Intaha ondu charcheya chaavaDiyalli kannaDa baLasuvudarinda maryaadege kundeynilla.

Either be loyal to the language you have chosen to write in or stick to Kannada. The latter is in fact more appreciated.

ಕನ್ನಡಪ್ರೇಮಿ,
ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ:

ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ
ಆಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೆ ಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ
ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ

kannada premi avare, idu khandita kannada forum alla bidi.

nimma comments gaLigaagi thanks… idu ondastu parichayastara blogu ashTe, avarigella kannada gottu!

Yaaru idu Kannada Premi?

Naavu hegaadru bareethivi, hegaadru odtheevi…nimgenri kashta?

Namge paaTa heLkodakke neevu bekagilla.

We are open to discussions, no doubt, but not at the cost of one of us being criticised this way for no reason.

Just because this website gives you a certain amount of anonymity, please refrain from making these sort of comments. You cannot judge a person without knowing his / her age, experience and qualifications. Are you having any idea of who or what the person who has written this is? Have you had any interaction with him?

You are welcome here for any constructive thoughts. But the general feeling is that we are fiercely protective of our members, and do not appreciate such “speaking in the air” sort of criticisms about them.

Thanks anyway for coming here, these sort of comments help us re-inforce our bonds.

Hmmmm this is really crazy…
Whoever has written here, Im sure, has not introduced the mistakes wantingly. We usually get a very little time to blog, but the bond we have developed over an year motivates us to do so.
Whatever time we get, whatever ideas that flourish, we jsut interpret them in a straight and simple language, we dont intend to send our articles to literary competitions.
Our basic aim would be to make our points clear and heard. Thanks kannadapremi for anyways coming till here and taking your time out to read thru the whole and being a critic. This doesnt dampen our commitment here nor does this demotivate us from putting our views in our own language.
BTW, we all know, use and respect Kannada.

ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ.

Yakappa yella garam agibitri helibidi avara ishta
adre helodannu open agi identify madikondu helidre sogasu
friends be cool don’t get worried and any how it is very nice as said such things increase the bond and makes it more stronger.

summary of last couple of days is sumathi magana griha pravesha nandini papa carnalli akka amma shruthi yellarannu karedukondu hohgbekendu barthale adre illi scene bere noone is in a mood finally understand he dont want ajji to come as she ia adigeavaru below his prestige etc., etc.,
konege maneyalli uppittu kapi kugisi koodtare.
shruthige ondu alliance prfo.kadeinda poropose agutte modalu shruthi hattira matnadi nanthra sumathi avara hattira munduvarisi groom USA inda baruvadannu kaitare.
nadhini sumathi maga sose anna karisi sariyagi niru ilisi kalistare and tells them loan they have taken should be clerared by them otherwise she will not leave them
contractor reddy tanna melina investigation postpone madilikke prof. mele complaint information yella kodtare adre nandhini thumba husharu
financerge saha kardu sullu dhakale madadante yeccheirike kodtare
thoughout the dialogues are superb even though sometimes it looks bookish and not natural but the substance of the dialogues are simply superb
hege mundivariutte

kannada premi ondu ollyea kelasa madidare nodi
navella sumaru dina illi visit madilla karana nammannu badidu yebbisidare
vadanegalu dhanyavadagalu

kannada premi avare,

Bhashe ondhu madhyama, neevu grammer andralla adhu progressive agi evolve agirodhu… Kannada bhasheya eshtu padagaLanna neevu jeerNisikondu BaLakeyalittideera? nimma maneyaverallaru kannada maadhyamdalle matadthara, baritara, oduttara? ashtondhu bhashabhimana irovru enadru bhashe beLeso kelsa maadi….akka pakkadalliro bere pradeshada janarige nam bhashe heLkodi .. aga nam bhashe beLyodhu.adhu nijavada abhimana .

Shubhavagali

namaskaara

manthana dhaaravaahiniya shershike geeteya saahitya

haakteera ee forumnalli

dhanyvaada

jeeva bhavagala novu nalivugala ringana

Hey did anybody watch this yesterday ? enaaytu ? I just saw the first part where shruthi and the guy meets(muktha fame manamohana)…
amele enaaytu pls update maadi.

Pranesh avare..

ajji money lender (SKD of mukta) hatra bartare avaru bandu yenu vishya kelidare informs him about granddaughters marriage he says yes yes and also threatens about US boy enquires about expenses for marriage US boy thumba expensive agi irbeku antha yella helthare. ajji yake bandiddu hana beka heli yeshtu bekadru nanu kodtini antha yell aheltare. dorra yello kodobadalu ille gottiddavarige kottidre chennagittu antha swlpa hint kodtarwe. Earlier has has gone ask shruthi’s hand to his on which was turned down by them
NRI huduga yen kathyo antha swalpa doubt created madlikke pryatna madtare. nimagenu innu yeshtu
bekadru sala kodtini. nimma mane 40 akhs value ide alfter all all nimm maga tegedukondrod
SKD matu irara. ajji helathre idu simple maduve
jasti karchilla nanage nanna hana nimma hattira ideyall 30000 adu bekagittu . yake andre nanu
shruthige maduvenalli yendandru kodbaekall anth heli kodishtale.
nandini and Shruthi meet madi namagell
hale nenepaugalu. she asks what about you
preferences. shruthi says it is ok I saw him and he saw him we have exvhanged views
Rajaram calls other in spector and threatens as he has given wrong
info. to all about him. some verbal dialogues

Shivashnakara reddy is very nerveous becasue all his people who used to help are backing out. he is tense and conecerned. he comes to moneylender’s(skd of mukta) house and asks why he is not able to do his work etc. etc., finally he tells this DC nandhini is believing is breaking the group and target each one individually. so we must fight it out uniteldy. finally Money lender says he can furnigh details of deposits made by Prof in his finance corporation in benami names and now if a petition is given with full details it will be fine and DC has to concentrate on this case and one more reason why it is opt now is prof nephew’s marriage is fixed with shruthi so if she does not take any action it will be advantageeous as personal favaours can be attributed. Reddy plans to give a final petition.

Prof and sumathi discusses about marriage proposals and prof says he can also fund as he has no issues both of them agree this talk should be confidential between the two.

Rajaram’s wife is very angry as no body takes care of her her husband has not come for three days and no one is worried. she says to her father to find out and get him otherwise she will go her father says he will go and find out he comes of IT office at night 8 pm and bothe DC and Rajaram were still working. rajaram admonishes his father in law and sends him back.
this was yesterdays episode in nutshell

sumathi discussed with her husband about marriage he is angry as he is not involved and asks so many relevant Q on enquiring about the boy.
ssumathi says he should be present when prof will come for mathukathe etc etc.,
sumathi asks nandhini to be present when they come for mathukathe. nandhini dodges and says why she should be there etc. etc., the real reason is she has visited prof.prahldarao’s house to enquire in some other name on the pretext of an admission for her brother for tutions as they
she is transferred to this place etc. etc., and prof. wife if impressed as she does lot of prasie for everything. prof. comes does not guarntee seat for college he says if she meets the mgmt they will give college seat by taking donation
rajaram asks why she lied her sister she says if I go the proposal itself may get into problem as she has met them in some other name. ( it is very unnatural as the place is small and she id DC In IT dept and not knowing to them is not correct and she can not go by impersonation in such a small place it is unbelievable)
this is what was yesterday

Praneshachar – thanksu. Detail update madodikke.

sumathi asks her husband to be present when the prof. will come with boy. he says why you have not consulted me etc., etc, shruthi talks to him and asks him why he has spent his life this so many stong dialogues and at the end he says ok I will be there.
sumathis daughter in law comes and says I will come and so also bring your son etc., ensures no
committment for money is made
nadhini is planning for a ride of prof.house with all the details collected with rajaram it should be a easy one according to them.
prof comes to sumathis house with boy and sumathis husband was ready right a 8 o’clock and asks shurthi whether his dress is fine. he comes and enquires with sumathis any thing is required
all are sseeing him with suspecision. sumathis mother asks her daughter whether she has informed prog. about him he should not go and ask money from his son in law.
mathukathe in good mood no demands
shruthi asks her sisinlaw something in present
she says you know our finances but still you ask
she say you promise then I will tell she does so then she says only thing I want is amma will be alone after we leave so you must bring anna here atleast once in a week and take care of her in my absence. she says yes
shruthi asks her mother one thing whether she can come with her to US. sumathi turns down saying that both ajji and appa are there. but reason she gives for taking care of her husband makes shruthi very appealing. as you are worried about your amma I too with my amma. at the end shruthi tells to her mother any such discussions at the end her love and respect to mother has gone up only the way you look at the life. it is true
at the end shruthi asks in case if for any reason there are problems and which can be settled what she should do she says come magale I am here and you are always welcome.
very touchy scenes and strong sentiments in all the scenes and everyone has done a decent job and hats off to direction
summary of last two days

I was just reading the comments by others and shocked to read some irresponsible ones towards Kannada serials. It is unfortunate. But we are living with these.

Manthana is much better serial than any other Kannada serial I have seen so far. The dailogue of Sethuram is excellent. He has shown the whole world that “yes” Kannada serial dialogues can be exiting. Thank you for the same.

The timing is excellent. I reach home by 10 PM with out fail to watch Manthana. Even my daughter at her age of 12 Plus likes this serial. The story or the actors may be any body and any thing it stands out for its “dailogue” and the same should be continued. Once again Thanks to Sethuram Sir.

last 2 days update madi please nodidavaru
I could not see both days
pranesh

Illiya MANTHANA serialna balgakke namaskara . Nanna hesaru narayan anta. Chikkadagi chookadagi nani anta manenalli, teera hattiradvaru karitare.

Nanu nodiro serials nalli nanage bahala hattira adaddu MANTHANA. Yella charactersna body language, dailogue delivery matte frames selections class!! Seetharam nanage ishtavada director. Adare seturam bahala hattira agtare.

Ontara serialge addict agidini. sambandagalu yeshtu sukshma irutte matte hege handle madidare

Hats off the whole manthana team.

Can anyone tell me the meaning of ringaNa , which comes in the title song of Manthana

Novu nalivina ringaNA?

Income Tax ride by nandhini and her team on Prof. Prahlada Rao’s house. Prof cooperates in toto.
he looks at nandhini and asks you came to our house earlier for a seat in tutions and she says yes that is the way she came here on her earlier visit to make a ground for this. Prof. wife is shocked and dumbstuck.
Rajaram’s wife is admitted to hospital and his FIL was trying for him not getting. he trys other IT inspector and asks him to convey this to rajaram on hearing the nandhini asks him to go and asks him why he din’t tell this so so
Reddy gets the news about the raid and was very happy and talks to Money lender who is now worried as he only has given details of deposits in benami names and now he also can be questioned and says he is leaving town for a week keeping his house locked.
with witnesses the raid is completed and Prof asks nandhini about the further course of action.
she says she will send the report based on which he will be called and if he is ready to pay tax it will be ok. also she advises to come with a advocatge or CA when called.nandhini asks prof will there be any connection between this and marriage of shruthi. for which prof says why there should be any connection? you have done your duty and as I have done a mistake I have to
face. Prof. nephew talks to Prof and asks him does he need any financial help?
shruthi is not upset by this and consoles her aunt nandhini and tells it is good this happened and you will now the real colours. she was confident that there will be no problem and this is proved right when she meets the finance
shruthi’s father is totally a changed person and searching for job left all his bad habits looks there is reformation in him
what next see today?
sumathi is very angry with nandhini and says why she did this at this point of time she should have waiated for marriage to be over.

The sad part is Rajaram’s baby is born dead.. he scolds his maava.. neevu maadida paapa naavu anubhavisabeku. He also comes to know that petition against prof. prahalad rao was submitted by his own FIL and even more furious.

Yesterday I missed watching it. Thanks Pranesh avare for the update.
Oh! thats a relief to sumathi, atleast now her husband is picking up some good traits.. GOD bless them!

veena thanks for fill in the gap which I missed
really sad rajaram on both counts

yesterday it was FIL of Rajaram coming in search of him to IT office. rajaram and nandhini are out
on office work. he sits there and waits for them
they come and rajaram is angry why he came here
His FIL asks nandhini to advise him but rajaram says he will come and tells him to go he will come later. but he will not leave then rajaram himself goes out in a huff. office staff (other IT
Inspector) informs Nadhini about this she comes out and advises FIL to go and she will send rajaram
after that she asks staff to go and findout whether he is in his house and bring him
reddy was not happy with case being over he wants this to be alive atleast for 6 months. Prof meets him tells him to fight by telling lies otherwise he will loose money and job also. advises him to live like him etc., etc.,; prof goes back confused

NOTE I have seen only part

can anyone tell me, where i can get MANTHANA title song ?

n also yesterday’s episode was awesome.
Rajaram’s dialogue exchange with Reddy talking abt the family values.

namaskara !
Muktha Balagadalli Manthanada bagge maathu-kathe nodi santosha aaithu.

Manthanada bagge active aagiro ondu orkut community ide:
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=28847426

nimagellarigu swaagatha.

To answer a question above:
Manthana’s background score is by a young guy by the name Varun (he’s also on the above mentioned community).

Abhishek, one of the community members has uploaded the title song here:
http://www.zshare.net/download/21035308bcf155/

HTH,
Shreekanth

Yes the music has been scored by Varun, who has done an excellent job! And the singer is M.D.Pallavi and not Nanditha. I think Raju Ananthaswamy and Pallavi have been really good at this song.

Thanks Shreekanth for the link to the Manthana title song. I was very much on the look for it.

Deepa,just FYI, the music for the title song of Manthana is scored by Raju Ananthaswamy.

Dont you guys think the dialogues are monotonus and repititive.. even though the story is good the dialogues makes this serial boaring… i dont know who gave the director the idea that every one on the earth speaks in same tone, pitch and pure stuff (Except Reddy and Sadanand)….

Finally please name this serial as Illegal Income and Raid…..

Bidu many serial yeno kate bere tara ide a halad atte sose jagala……… mane ge badavarigella cofee tindi kododaralle 5 episode mugiso serial agaliginta edu yesto chenna ……………innodu nimge gotitta ( nangantu gotirlilla ) hindi serial gala remake bere prasara agatante !!!!!!!!!!!! sayankalada slot nalli 😦 remake dhali serial galigu bantu……. nijavada serial killer gale 🙂

namaskara ellarigu

It indeed fills me with warmth to read very thoughtful and commendable comments about manthana. Ofcourse it is one of a kind in a way the delivery of dialogue is designed. A friend out here rightly commented that the serial cannot end at 10.30 pm. It gets us thinking day in day out when we come across similar real life situations in our life !!! With due respects to Ekta Kapoor, I think a lot can be derived out of such a serial like manthana in making it such a rage, especially the quality of sentiments, emotions and the nitty gritty of relationship and its survival that are expressed, even without glamour or high melodrama !!

It is really a matter of pride for Kannadigas that Manthana serial is just ecxellent in all aspects.
I am very much enjoying viewing the Serial and donot not feel like missing any episode. As many others have commented, can not this serial be preponed to 9.30 PM.

hi naanu manthana da abhimani,nanage manthana da video C D Beku, Dayavittu Yarigadaru Address /sikkidare Nanage Mail Madi. Nanna mail id agirishv@yahoo.co.in

Regards

Girish
Manthana Abhimani

hey,

nange seturam(Manthana Director) avranna meet madbeku….rgt nw am in US so after coming to India i want to meet him…i am a big fan of his dialogues…….. if anybdy is having his phone number or mail ID plzzzzzzzzzzzzzzz give me…………

Thank You
Ramya

HI RAMYA GIME ME UR MAIL ID I WILL GIVE U SETHURAMS PHONE NO. IT CAN TO BE GIVEN TO BLOG, BECOUSE HE WILL BE TOO BUSY IN WRITING, DIRECTING, & POST PRODUCTION

Hi Guru,
Right now iam in US . We really like Sethuram serial ‘ Anavarana’.
If possible could you please share in contact details .
my e-mail. : mrrkrishnan@gmail.com
Thanks
Raam

Hi, from Toronto, Canada

Just a quick hello from as I’m new to the board. I’ve seen some interesting posts so far.

To be honest I’m new to forums and computers in general 🙂

Mike

kale çelik kapı üzerine herşey lütfen sitemizi ziyaret ediniz.

türkiyenin en büyük kale çelik kapı firması

kale çelik kapı, kale kapı üzerine herşey

lütfen sitemizi ziyaret ediniz .

siteniz çok güzel verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler

i just love that serial “Manthana”.. All the characters are well picturised in this serial.. I enjoyed each and every episode.. Mother-daughter relationship has been well said by the director sir.. i am really thankful to him who brought a heart touching serial infront of us.. Hats off to Seetharam sir..

@ Swathi,

The director of manthana was sethuram not seetharam. seetharam
is the director of running serial muktha muktha.

I also just loved & enjoyed that serial. We should request ETv to re telecast it.

Music to this serial is composed by Raju Ananthaswamy. I think he has done a great job!!!

Danke sehr fein geschildert und gelingt klasse. Ich Werde es weiter anpreisen.

Probably after so many years, I am commenting here. Its so refershing to go back the memory lanes.. We have the FB group now, whose ever want to watch Mantana episodes, please watch it on youtube.

https://www.facebook.com/groups/238653169535052/488914961175537/?notif_t=group_comment#!/groups/238653169535052/permalink/488914961175537/?comment_id=495552390511794&notif_t=like

спасибо russianhark.ru за оперативную работу, трек получил уже отслеживается! жду посылочку

This is being shown in the US now. This is a great serial. This deserves the highest award and the widest publicity. The values of life, characterization, purpose of living….. everything is meaningfully narrated and presented, Whoever wrote, produced, and directed this and to the team, – We are proud of you, you have made a difference for the good in our lives. Also, in the same token MUKTA is equally good and deserves the highest credit as MANTHANA.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

a

Blog Stats

  • 266,928 hits
Advertisements
%d bloggers like this: